ILE  ROCZNIE  STRACI  TWOJE  MIASTO  NA  PROGRAMIE  "POLSKI  ŁAD"?

Wybierz rodzaj gminy:

Wpisz nazwę miasta:

  brak danych dotyczących wybranego miasta

  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  17 940 015 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  121 985 476 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  86 299 071 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  141 353 708 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  52 444 474 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  18 854 339 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  41 634 929 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  87 601 248 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  50 748 949 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  43 160 684 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  271 290 020 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  133 798 454 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  88 724 232 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  44 768 964 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  28 089 366 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  33 649 282 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  37 642 615 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  28 519 970 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  49 394 095 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  161 769 951 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  84 764 960 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  25 937 324 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  44 671 585 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  500 127 586 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  15 999 662 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  38 321 568 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  29 713 092 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  147 079 105 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  21 832 508 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  323 015 579 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  32 700 739 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  35 570 409 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  76 979 625 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  63 384 544 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  19 295 284 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  20 782 695 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  29 449 949 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  52 311 990 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  327 138 089 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  17 194 148 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  76 378 761 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  53 187 158 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  57 797 233 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  88 409 313 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  33 604 039 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  26 258 555 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  22 259 785 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  33 423 022 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  28 401 116 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  81 302 210 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  22 641 953 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  174 485 423 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  15 771 875 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  15 830 136 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  14 614 249 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  38 012 516 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  84 747 047 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  61 986 065 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  34 115 945 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  1 716 275 902 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  35 209 414 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  416 685 256 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  60 298 134 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  19 985 708 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  67 850 558 zł


  rocznie straci na programie „Polski Ład”

  26 613 854 zł

  Szacunek opiera się na średnim ubytku w PIT, podanym przez Ministerstwo Finansów w OSR projektu ustawy (26,8%).
  Odnosi się do planowanej na 2021 r. kwoty udziałów w PIT, podanej wszystkim JST przez Ministra Finansów do planowania budżetu na rok 2021.