KRAKÓW

straci na programie „Polski Ład”

500 000 000 zł*

* Szacunkowa kwota na podstawie obliczenia Ministerstwa Finansów w Ocenie Skutków Regulacji

dotyczącej projektu programu Nowy Polski Ład z 26 lipca 2021 r.