KRAKÓW

straci na programie „Polski Ład”

417 489 741 zł*

* Szacunkowa kwota na podstawie obliczenia Ministerstwa Finansów w Ocenie Skutków Regulacji

dotyczącej projektu programu Nowy Polski Ład z 26 lipca 2021 r.

  brak danych dotyczących wybranej gminy wiejskiej

  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 955 649 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 061 921 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 693 294 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 700 170 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 979 301 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 521 538 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 838 159 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 520 570 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 028 682 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  428 543 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  675 240 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  324 215 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  650 666 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 038 474 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  743 055 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  731 225 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  797 215 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  869 407 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 896 739 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 399 950 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 098 959 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 006 820 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 042 340 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  751 938 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 414 532 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  263 494 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 284 898 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 058 392 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  825 143 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 077 110 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 381 461 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 787 274 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  467 973 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 357 867 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  332 100 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 043 045 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  8 044 903 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 357 186 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 000 082 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 805 868 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 728 747 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  638 058 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 245 155 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 004 631 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 414 430 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  864 579 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 275 008 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 497 133 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 103 137 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  699 478 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  834 284 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 521 361 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 376 538 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 593 945 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  813 127 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  849 244 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 413 390 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 188 688 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 655 912 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 441 918 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 215 465 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 040 297 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 307 977 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 557 612 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  8 695 240 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  18 049 928 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  694 359 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  18 236 627 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  780 876 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 785 834 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  522 882 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 935 134 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  965 946 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 292 505 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 005 733 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  755 119 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  886 989 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 567 727 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 184 846 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  682 358 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  521 777 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  496 699 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  589 059 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  380 006 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  738 214 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 045 775 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  631 461 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  735 447 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  598 803 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  620 796 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  864 871 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  10 299 665 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 009 903 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 102 302 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 592 330 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  11 942 954 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 891 341 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  894 095 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  764 237 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  803 431 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  559 691 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 189 045 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 238 278 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  583 449 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 774 327 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  473 452 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  798 029 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 583 289 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  897 716 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  554 180 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  486 715 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  694 432 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 168 623 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  682 917 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 528 700 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  681 778 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  410 094 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  886 033 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 557 776 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  861 906 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  709 232 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  804 899 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  655 235 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 093 594 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  463 916 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  928 775 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 033 007 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  725 314 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  672 405 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  639 203 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  529 261 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 052 730 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  709 212 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  425 478 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  513 786 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  969 905 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 106 454 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  850 662 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 491 832 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 004 099 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 392 916 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 770 625 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  497 674 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  980 685 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 624 616 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 341 393 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 667 109 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 543 941 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 652 519 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 629 108 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 963 711 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 602 878 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 203 042 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  733 693 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  617 891 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 309 673 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 423 160 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  341 710 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  509 781 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  706 943 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 342 829 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  740 157 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  333 807 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 215 586 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 724 686 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  541 646 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  782 060 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 071 965 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  791 071 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 092 333 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 643 324 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  631 395 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  672 538 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  458 339 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  476 914 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  464 219 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  593 033 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 093 394 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  984 811 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  309 850 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  273 019 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  255 831 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  248 419 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 107 544 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  276 292 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  576 347 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  519 014 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  304 421 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 807 684 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  443 494 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  362 195 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  800 557 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  628 527 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  299 773 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  398 585 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  490 371 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  585 144 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  268 824 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 713 240 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  700 167 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  229 164 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  559 126 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  295 246 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  438 847 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  446 072 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  727 312 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  683 747 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  324 002 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  253 992 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  546 230 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  566 363 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  973 029 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  754 432 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  369 688 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  401 580 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 076 244 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  455 853 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  282 834 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  707 377 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  623 817 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  581 775 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  612 019 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  394 093 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  887 502 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 285 410 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  428 416 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  460 593 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  230 365 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  522 315 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  583 099 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  703 272 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  730 613 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 077 295 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  627 542 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  925 070 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  829 730 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  708 075 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  438 046 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  708 976 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  286 965 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 032 257 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 114 925 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  729 466 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  730 005 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  381 215 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  520 045 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  403 138 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  400 734 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 587 651 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 782 187 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 358 869 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 631 190 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 756 967 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  496 966 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 442 996 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 223 020 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 293 738 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  905 867 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 766 833 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  384 775 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  211 213 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 451 219 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  928 788 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 456 515 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 252 771 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  910 310 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  724 131 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 376 027 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 491 801 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  376 974 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 169 224 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 494 790 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 458 608 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  746 595 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  618 803 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  681 557 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  550 318 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  664 686 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  547 179 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  466 255 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  402 289 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  371 283 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  449 785 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  231 542 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  524 002 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  357 623 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  565 390 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  674 266 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 856 064 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 225 892 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  477 124 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 147 629 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  687 996 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 100 576 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  702 941 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  532 908 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 058 132 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  494 061 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 216 706 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  655 934 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  750 125 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  934 128 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  422 898 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 111 546 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  399 520 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 212 818 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  386 434 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 289 479 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  362 611 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  268 021 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  321 951 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  545 718 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  732 324 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  391 525 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  342 703 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 504 781 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  333 967 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  242 764 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  480 378 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  216 510 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  717 543 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  875 861 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  453 994 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  258 796 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  498 049 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  385 073 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  477 217 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  768 929 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  461 534 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  505 655 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  609 763 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 263 165 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  479 944 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  628 820 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  422 081 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 272 600 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 707 191 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 979 149 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 110 169 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 430 812 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 332 945 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  696 898 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  453 704 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  729 209 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 005 281 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  434 934 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  598 851 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  908 112 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  733 583 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  430 331 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 441 422 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 519 234 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  501 896 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  649 081 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  660 481 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  843 501 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  816 346 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 059 329 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  810 005 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 083 104 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 077 067 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  616 350 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  478 120 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 389 192 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  547 154 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 288 125 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  455 446 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  611 552 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  523 759 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 329 646 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  546 129 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  550 849 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  533 815 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  769 907 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  522 714 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 240 129 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 802 557 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  967 800 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 999 824 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 123 049 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 151 432 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 517 979 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 226 301 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  217 248 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  908 620 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 370 752 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  304 754 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  456 126 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  302 076 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  657 010 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 134 359 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 211 093 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 583 134 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 079 889 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  502 626 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  647 251 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  695 621 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 462 248 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 020 553 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  536 183 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  524 970 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  849 265 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  392 128 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  797 482 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  422 530 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  458 524 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 706 110 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 443 123 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 424 031 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  840 842 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 058 633 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 189 295 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 750 457 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  941 031 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  670 338 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  581 053 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  433 525 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 182 113 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  747 759 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 204 490 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 360 923 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 091 482 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 442 988 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 337 451 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  807 835 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  733 171 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  981 364 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  805 704 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  772 300 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  962 452 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  557 570 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  735 296 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 962 139 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 041 331 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  499 831 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 877 723 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  494 952 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 404 014 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 511 221 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  720 579 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  442 634 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  990 761 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  676 484 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  924 235 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 076 503 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 634 818 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  716 567 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  704 881 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 012 094 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  923 580 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 489 550 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 279 461 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  669 109 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  606 959 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  552 441 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 906 571 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  231 222 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  515 236 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  821 165 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 331 066 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  915 707 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  551 694 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  372 846 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 335 242 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 100 971 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  890 817 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  867 302 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  516 787 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  529 428 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  616 753 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 264 107 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  901 970 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 998 165 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  437 881 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  465 619 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  342 595 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  891 596 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  848 589 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 653 922 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 464 949 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  607 560 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 554 797 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 327 361 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  502 421 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  737 496 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  726 895 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  529 061 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  797 933 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 291 037 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  556 247 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  945 895 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  538 295 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 297 213 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  788 917 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  623 900 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 228 363 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  800 995 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  787 448 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  895 595 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 136 020 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 767 574 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  886 124 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 578 154 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 085 341 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 321 424 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 406 602 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 054 229 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  773 048 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  982 855 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 022 678 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 272 612 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  717 855 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 492 803 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 083 368 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 130 202 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  877 325 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 181 248 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 719 657 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 108 694 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 141 152 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 279 010 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 632 857 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  235 439 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  362 484 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  391 727 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  944 762 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  798 662 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 013 603 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  987 959 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 039 637 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  593 080 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  582 326 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  716 012 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  766 937 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 708 693 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 437 547 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 391 512 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 037 614 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 989 160 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 750 292 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 434 390 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  7 295 570 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 107 489 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 845 833 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  13 079 884 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  14 282 719 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 305 850 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 742 274 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 142 557 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 547 826 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 118 800 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 376 972 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 545 793 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  899 797 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  742 540 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 248 272 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 210 076 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  964 474 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  705 986 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  767 387 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  315 584 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  495 845 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 386 105 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 499 408 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 156 423 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 691 825 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 089 153 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 594 768 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  8 155 894 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 346 460 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 030 728 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 091 698 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 941 352 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 094 925 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 555 647 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 781 162 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 351 447 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 288 928 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  539 538 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 252 365 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 072 419 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 798 518 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  974 543 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  479 407 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  876 253 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 080 910 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 424 824 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 531 578 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  880 179 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 091 510 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 190 059 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 842 624 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 290 043 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 232 754 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 828 742 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 210 793 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 015 257 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 471 892 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  665 899 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  410 717 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  417 371 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 695 231 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 089 897 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 768 550 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 956 054 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 342 660 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 175 027 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 022 839 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 644 735 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 181 133 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  789 939 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 740 350 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  7 937 395 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 052 889 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  343 002 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  878 707 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  996 224 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 535 155 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 558 918 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 893 745 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 402 032 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 160 838 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  811 377 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 668 933 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 309 219 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 793 984 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 542 856 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 920 699 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 852 140 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 984 596 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  826 852 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  443 277 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  763 236 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  790 287 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 026 513 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  531 111 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  482 496 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  681 307 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  882 670 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  901 938 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 526 377 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 049 876 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 874 755 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 270 324 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 126 644 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 153 651 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  950 607 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  575 894 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 729 698 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 198 186 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  956 002 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 946 450 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  460 438 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  989 091 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  612 525 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 402 601 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 373 910 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 349 449 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 252 887 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 238 455 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 507 840 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  383 139 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 019 686 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 055 284 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 007 683 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 213 819 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  470 541 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  737 433 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 107 223 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  660 578 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  11 657 648 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  8 752 214 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 539 333 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  264 897 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  638 998 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  533 834 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  688 259 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  554 328 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  249 336 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  368 138 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  528 843 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  671 687 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  639 168 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  330 724 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  937 827 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  878 852 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  318 107 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  743 074 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  354 551 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  516 501 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  559 716 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 562 933 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 123 494 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 220 394 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 101 324 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  910 060 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 764 635 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 008 625 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 483 591 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  294 802 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  612 195 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 005 720 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 329 854 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  842 125 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  911 716 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  705 210 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  658 692 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  973 062 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 394 129 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 687 122 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 974 057 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  780 492 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  219 997 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  712 863 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 159 732 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 637 017 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 763 855 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 764 916 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 626 124 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 982 440 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  777 810 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  543 027 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  277 524 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 560 143 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  460 489 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 357 590 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  296 433 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  313 410 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  567 909 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  551 695 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 757 027 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 485 670 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  867 193 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 386 160 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  10 418 368 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  22 943 510 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 841 899 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 016 126 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 576 059 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 532 175 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  687 384 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 378 754 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  894 339 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  753 238 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 982 042 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  628 302 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 322 599 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 912 793 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 126 985 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 230 425 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  980 070 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  510 055 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  489 622 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  849 024 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  900 712 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 527 303 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 157 631 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 227 086 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 142 272 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  17 663 301 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  9 824 043 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  12 674 434 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  401 872 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  720 176 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  479 889 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  471 449 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  945 725 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  521 913 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  592 291 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  322 223 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  553 254 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  319 751 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  519 159 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  699 983 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  576 347 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  754 227 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  835 156 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  689 741 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  746 300 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  680 561 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 382 883 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 377 247 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 525 216 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 291 830 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 469 908 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 729 783 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  821 865 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 662 496 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 965 249 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 803 479 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  355 849 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  293 984 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 476 201 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  657 460 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  332 650 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  291 728 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 004 291 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 068 459 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  970 475 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 038 506 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  609 729 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 659 345 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  870 127 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  809 982 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  438 787 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 014 820 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  487 827 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  693 801 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 000 679 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 381 584 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 067 309 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 575 295 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  750 134 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 773 430 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 656 518 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  507 666 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  345 708 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  674 984 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  770 986 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  689 377 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 184 071 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  567 670 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  656 420 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  815 573 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  465 684 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 004 873 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  9 935 893 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 614 269 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 825 184 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  16 201 099 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  541 126 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  935 271 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 702 654 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  637 845 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  955 713 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  894 978 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  392 172 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 489 431 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 424 943 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 762 106 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 244 841 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  373 271 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 413 517 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 170 671 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 457 515 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 343 843 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 329 847 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  482 714 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  790 070 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  868 223 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  441 264 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  480 359 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 054 320 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  439 878 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  420 544 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 117 764 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 171 139 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 295 038 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 324 875 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 291 419 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  884 615 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 129 267 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 585 115 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  894 015 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 081 047 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  600 549 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 793 611 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  892 855 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 524 595 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  725 450 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  573 316 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 096 919 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  843 685 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  761 873 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  424 556 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 196 935 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  782 798 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 101 349 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  425 124 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 634 705 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  499 270 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 985 156 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 198 202 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 445 347 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 250 897 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 928 935 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 134 838 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 572 494 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 248 213 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 084 815 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 564 655 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  761 532 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  898 239 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 369 506 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  324 935 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  382 171 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  807 653 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 006 879 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 542 889 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 123 499 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  935 967 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 451 241 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 918 829 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  614 463 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 170 417 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  634 873 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 131 573 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  666 406 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 625 170 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 370 703 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  403 934 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  773 901 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 536 121 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  776 220 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 098 047 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 972 288 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  178 932 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 050 082 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  544 819 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 981 679 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 387 016 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 054 528 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 080 108 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  907 489 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 032 012 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  525 485 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 214 027 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 233 918 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 322 861 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 453 744 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 683 822 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  206 108 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 404 914 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  598 897 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 550 504 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  563 927 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  987 953 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  371 553 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  361 999 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 510 369 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 310 777 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 356 188 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  928 210 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 181 419 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  995 942 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  911 285 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 118 892 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  348 337 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 728 117 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  761 387 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 713 049 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 344 788 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  623 747 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  577 186 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 085 556 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  478 961 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  897 073 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  987 486 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  616 274 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 324 959 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  463 708 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  882 919 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 326 766 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 138 903 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  358 651 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 274 058 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  434 291 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  589 646 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  599 595 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 449 430 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 545 796 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  907 204 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 630 522 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 091 840 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  899 065 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 582 223 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  721 579 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  919 638 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 191 634 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 333 569 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 171 512 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 504 953 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 481 134 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  553 102 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  747 035 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  601 266 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 804 880 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  271 698 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 399 530 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  948 008 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 650 959 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 317 657 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 281 702 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 653 427 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 464 763 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 751 017 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 039 152 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 610 583 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 598 721 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  464 069 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  370 468 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  723 600 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  820 083 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  740 501 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  489 474 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  425 200 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  443 523 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  512 382 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 346 045 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  977 953 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 689 277 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  301 242 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 049 588 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  197 136 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 101 833 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  436 861 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  473 108 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  357 706 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  189 244 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  515 559 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  802 477 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  348 470 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  269 587 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  477 409 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  568 215 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  240 430 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  215 576 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  717 088 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  601 629 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  605 851 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  280 743 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  852 990 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  395 631 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  406 845 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 207 911 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  482 685 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 587 266 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  133 640 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  511 154 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  347 541 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  420 321 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  380 622 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  398 737 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  371 680 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  286 785 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  481 068 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  415 696 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  521 948 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  540 758 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  503 641 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  423 068 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  402 724 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  209 663 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  447 667 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  203 767 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  675 771 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  456 693 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  427 596 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  728 287 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  175 016 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  337 411 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  338 132 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  375 479 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  512 635 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  511 370 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  331 589 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  725 227 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  244 636 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 138 156 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  502 359 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  228 436 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  791 936 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  292 456 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  439 596 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  555 499 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  723 904 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  831 290 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  251 464 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  575 703 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 574 093 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 768 312 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  534 613 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  802 051 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  679 093 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  815 727 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  671 745 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  664 003 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  545 484 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  744 922 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 205 980 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  528 005 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 805 945 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  543 276 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 103 943 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  518 164 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 386 669 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  7 885 064 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  13 067 496 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 228 481 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 633 074 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  692 626 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 492 550 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 617 639 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 646 693 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 430 710 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 018 748 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 455 729 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  807 587 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  749 316 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  881 686 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 095 261 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  689 874 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  652 679 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  923 196 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 003 399 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 085 179 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 488 242 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  875 492 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  888 904 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  983 496 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 187 523 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  836 000 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  651 647 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 120 999 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  482 371 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  769 926 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  676 860 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 932 176 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  715 297 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  7 352 827 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 919 972 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 697 941 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  926 074 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 614 727 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 117 061 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 399 613 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 158 311 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 701 688 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  525 279 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 163 498 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  630 714 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  813 144 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 091 525 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  386 384 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  413 178 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  669 760 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  890 144 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 924 347 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 559 973 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  526 305 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 107 577 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 947 287 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  875 794 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 014 907 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  834 566 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 689 907 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 994 763 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 012 518 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  7 163 600 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  421 901 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  411 431 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  646 824 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 809 768 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 498 070 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 192 857 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 489 824 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 122 995 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  8 382 222 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 802 959 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 740 671 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 564 616 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 212 980 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 208 945 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 573 310 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 510 722 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 518 521 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 616 514 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 148 157 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 613 468 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  569 969 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 193 828 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 449 514 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 081 982 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 086 089 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  865 699 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  738 077 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 568 823 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 152 078 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 966 628 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 727 881 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  641 655 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 600 223 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  798 073 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 774 287 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 469 526 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 274 206 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 050 997 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 290 880 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 459 781 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 249 984 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 344 431 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 244 206 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 392 697 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 543 264 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 298 580 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 226 195 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 604 285 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 213 152 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 655 247 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  992 351 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 196 176 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 495 071 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  900 725 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 277 976 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 786 387 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 838 453 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 431 916 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 049 946 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 687 894 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 365 426 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 146 775 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 519 467 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 212 216 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  948 409 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 011 086 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 319 065 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 650 455 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 892 822 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  831 142 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 411 674 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 511 482 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 062 079 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 328 663 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 207 626 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 416 764 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 651 024 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 123 410 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 957 525 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 573 534 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 292 262 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  385 805 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 320 036 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 477 590 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  612 279 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 713 582 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 528 942 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 646 708 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  411 116 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 606 044 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 065 581 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 402 365 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 877 699 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 728 292 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 599 572 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  737 082 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 893 456 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  682 139 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 575 579 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  525 037 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  883 951 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 022 320 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  820 932 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  585 098 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  577 018 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  402 983 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  570 164 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  557 669 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  598 600 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 377 521 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  915 686 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  410 016 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  392 905 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  339 784 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 550 439 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 822 357 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  983 045 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 280 513 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 675 832 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 312 494 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 107 955 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 731 133 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 586 009 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  568 069 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  861 127 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 305 531 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 839 696 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 153 178 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  604 811 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  690 313 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 017 355 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  446 800 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  326 456 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  491 355 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  596 871 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  749 407 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  540 510 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  508 451 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  608 344 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  503 407 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  589 086 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 605 065 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  711 789 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  781 099 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  527 194 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  587 026 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 325 931 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  910 945 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 089 350 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  965 741 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 331 133 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  436 424 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 509 358 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  877 381 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 162 677 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 899 457 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 480 950 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 327 984 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  990 401 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  480 334 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  644 327 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 302 455 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  475 724 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  606 421 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 735 448 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  448 405 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  328 686 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  688 736 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 506 760 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  736 606 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  828 829 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  214 821 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  412 554 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  291 422 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 398 874 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 076 583 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 008 085 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 121 326 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 731 794 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  263 998 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  737 574 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  375 081 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  937 363 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  428 882 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 263 542 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  635 531 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  795 152 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  399 979 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 285 345 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  593 131 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  478 154 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  694 423 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 115 999 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 587 389 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  615 805 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 116 874 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  485 946 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  461 334 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  933 485 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  366 251 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 623 474 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 104 476 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  624 065 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  283 685 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  264 290 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  699 651 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 037 599 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  659 093 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 388 818 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 287 815 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  532 816 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  418 674 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  376 951 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 058 585 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 112 785 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 545 466 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  322 646 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 570 810 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 298 776 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  524 064 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  468 985 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  687 900 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  634 477 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  973 715 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 191 540 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  730 353 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  736 339 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  511 244 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 494 653 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  823 592 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  789 855 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  403 877 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  289 065 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  290 013 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  430 121 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 832 072 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 691 378 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 351 236 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  967 533 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 776 450 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  996 116 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 800 910 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 212 334 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 677 538 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  705 819 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 193 610 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 204 554 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 893 490 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 278 794 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 660 230 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 572 659 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 650 601 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  957 446 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  949 401 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 829 499 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 340 291 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  880 403 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  612 361 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 029 115 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 029 663 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  6 410 756 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 491 623 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 388 163 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 838 774 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  583 656 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 250 783 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 026 295 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  341 971 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 036 582 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 015 030 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 678 057 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  569 355 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 156 236 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  729 572 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 900 525 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 003 000 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 483 142 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 063 330 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  692 607 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 761 563 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  779 433 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  786 239 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 372 418 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  801 663 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 426 841 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 642 223 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 255 211 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  743 765 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 501 265 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  865 014 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 150 430 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 046 874 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  704 132 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 314 762 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 466 949 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 729 818 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 721 134 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  989 276 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  696 411 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  738 891 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 890 851 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  913 723 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  687 887 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 247 136 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  487 080 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 901 633 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  760 687 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  621 884 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 733 335 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  11 141 954 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  17 062 442 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 878 120 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  16 986 626 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  8 299 384 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  13 042 273 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  19 354 916 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  848 413 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 081 336 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  591 554 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  876 655 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  446 499 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 979 379 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 491 698 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 844 418 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 400 628 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  842 313 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  636 839 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 528 299 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 808 549 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 329 136 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  922 271 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 179 403 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  926 102 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 280 131 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  748 556 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 502 013 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 571 770 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  835 620 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 401 792 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  378 261 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 960 780 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 255 113 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 037 559 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 017 446 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  717 376 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  416 266 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  728 557 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 316 521 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 065 966 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  792 533 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  518 012 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  646 626 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  570 927 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  897 743 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  459 481 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  568 051 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 182 727 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  877 690 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  992 048 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  708 703 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  606 831 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  915 553 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  4 281 011 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  540 297 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  727 237 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  996 759 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 984 273 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 878 559 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 790 116 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 572 472 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  531 151 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  549 524 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  15 818 587 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  5 812 946 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  431 791 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  291 176 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  698 343 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  534 588 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 564 338 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  947 562 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 422 089 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 229 135 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 150 078 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 388 259 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  470 772 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  593 015 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  3 175 189 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  619 552 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  1 386 620 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  289 474 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  434 613 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  568 471 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  889 035 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  2 072 969 zł


  rocznie straci na programie "Polski Ład"

  413 562 zł